Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Πολιτική μυθολογία.

Γεννήτορες της μυθολογίας, οι αρχαίοι υμών πρόγονοι. Στο πέρασμα των αιώνων η μυθολογία γενικεύθηκε στους λαούς όλου του κόσμου, ως απαραίτητη για την δικαιολόγηση γεγονότων και θεωριών, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τους απλούς ανθρώπους. Μεγάλοι χρήστες του μύθου ήταν πάντα, τα ιερατεία των διαφόρων θρησκειών και οι πολιτικοί.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...